За пријавување на проблеми и барање на поддршка во врска со користењето на iKnow системот ве молиме да го користите системот за електронска поддршка со отворање на т.н. тикет! Притоа, користете го овој линк и изберете го соодветниот факултет во полето УКиМ-членка. Барањата за поддршка упатени кон официјалните е-адреси на Универзиететот ќе бидат занемарени!

Forgot your password?

Enter your email.